бездънен

прил. - дълбок, безкраен, безмерен, неизмерим, безграничен
прил. - необхватен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безбрежен — прил. безграничен, неограничен, безпределен, безмерен, неизмерим, безкраен, необятен, безконечен, бездънен, грамаден, обширен, извънмерен, голям, изключителен, огромен, необхватен, просторен, чрезмерен, преувеличен, извънреден прил. нескончаем,… …   Български синонимен речник

  • безграничен — прил. неограничен, безпределен, безбрежен, безмерен, неизмерим, безкраен, необятен, безконечен, бездънен, грамаден, обширен, извънмерен, голям, изключителен, огромен, необхватен, просторен, чрезмерен, преувеличен, извънреден прил. нескончаем,… …   Български синонимен речник

  • безкраен — прил. безконечен, безпределен, безграничен, безмерен, безбрежен, необятен, необхватен, необозрим, неограничен, неизмерим, несъизмерим, голям, обширен, грамаден прил. непрестанен, непрекъснат, нескончаем, постоянен, продължителен, безспирен, вечен …   Български синонимен речник

  • дълбок — прил. бездънен, неизмерим прил. продълбан, издълбан, врязан прил. умен, хитър, остроумен, мъдър, многознайник, проницателен, задълбочен, дълбокосмислен прил. съществен, важен, значителен прил. силен, голям, изключителен прил …   Български синонимен речник

  • неизмерим — прил. безмерен, голям, чрезмерен, необхватен, необятен, огромен, обширен, несъизмерим, безкраен, безконечен, безбрежен, безграничен, безпределен, грамаден, просторен, неограничен прил. нескончаем, вечен прил. несметен прил. неизчислим, неизброим …   Български синонимен речник

  • необхватен — прил. необятен, необозрим, безкраен, безграничен, безпределен, безмерен, неизмерим, грамаден, извънмерен, огромен, изключителен, голям, обемист, извънреден, чрезмерен, преувеличен, просторен, обширен, пространен, безконечен прил. безбрежен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.